محل تبلیغات شما

باوجوداینکه تمام وکامل به علم پزشکی واقف بودبعلت اعتراض به نظام آموزشی ممنوع کردن هرنوع طبابت درپرونده اوبه چشم میخورد.

ازجمله اعتراضات اواین بودکه آموزش زبان بین المللی درکنارپزشکی بایدباشدازهمه مهمترآموزش های علوم فیزیک وریاضی راجایزنمیدانست.

فائزه فقط بعلت اعتراض ممنوع ازطبابت شده بودوبه روستای خودبرگشته بود.

درروستاپیرزن وپیرمردهایی بودندکه فرندانشان دورآنهانبودند.همه مشکلات روستاییان انگارمستقیم به کلیه ربط داشت.وقتی بیماری واگیردارسرماخوردگی بوجودمیامددرفصل سرمامداوم همه سوپ وآش میخوردندوحبوبات بیش ازحدمیخوردندوکلیه های افرادباسنگ کلیه مواجه میشدنتیجه میشدچربی وقنداضافه وفشارخون بالاوخون ه شده وسکته که همه بعلت عدم دفع موادغذایی بود.

این رااومیفهمیداماشهریهانمیفهمیدند.همه عاشق حبوبات بودندواساتیدروی سوادکاغذهای اوحساب بازنمیکردند.مداوم تست آزمایش خون واسکن مغزوپرتودرمانی وجراحی قلب وغیره تجویزمیشد.محیط زیست بدن بدون دفع ماده غذایی مانندگونی خاک بودکه روزی منفجرمیشد.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
تو تک ستاره آسمون منی آموزش مقاله نویسی کلینیک زیبایی رویال اساطین صفرشویی و پولیش خودرو در نجف آباد دادالیب شرکت آریان راه ، طراح و تولید کننده نمایندگی فروش هایگلاس Aisik Agt مبلمان اداری حاد صنعت عرشیا وان بکسل